طراحی سایت
Enter Title

 

 

مقالات اعضای محترم هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی در پایگاه های استنادی

 

ردیف

نام خانوادگی

نام

Pubmed

Scopus

ISI

ISC

h-index

 1

دکتر دیرکوند

اشرف

22

41

5

8

8

2

خانم جعفرپور

ملوک

18

26

6

3

4

3

دکترآزادی

آرمان

17

15

5

5

5

 4 دکتر تقی نژاد
 حمید  13  12  5 --
4
 5

دکتراعظمی

ساناز

11


17

 

10

 
 0 5
 6  خانم سهرابی
زینب
 8  11  3  --- 4

7

دکتر مظفری

مصیب

5

8

3

10

1

8

دکتر اطاقی

معصومه

1

2

2
3 1

9

خانم غیاثی

نسرین

0

0

0

3

0

10

آقای منصوری

محمدرضا

0

0

0

0

0

10

خانم مالک

معصومه

0

0

0

0

0

  

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی 11تیرماه 1396

 

جستجو