X

دندانپزشکی

 

مقالات اعضای محترم هیأت علمی دانشکده دندانپزشکی در پایگاههای استنادی

ردیف

نام خانوادگی

نام

Pubmed

Scopus

ISI

ISC

h-index

1

دکتر کاظمی

حمیدرضا

3

2

2

0

1

 2  دکتر روزگار
محمدعلی

3

3  0 0 0

3

دکترجعفری

ساناز

4

6

0

0

0

4

دکتر بهمنی

شهین

1

1

0

0

1

5

دکتر صفری

مهین

1

1

0

0

1

6

دکتر میرشکاری

عباس

1

1

1

0

1

7

دکتر امیری

سپیده

0

1

0

0

0

8

دکتر ابدال

خدیجه

0

0

0

0

0

9

دکتر حیدری

سارا

0
0 0 0 0

10

دکتر سلطانی

محمدرضا

0

0

0

0

0

11

دکتر عزیزیان

محمد

0

0

0

0

0

12

دکتر فیلی

فهیمه

0

0

0

0

0

13

دکتر میرزابیگی

شبنم

0

0

0

0

0

14

دکتر وثوقی

میترا

0

0

0

0

0

15

دکتر قمری

سمیه

 0

0 0 0 0

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

آخرین بروزرسانی 

سه شنبه, 26اردیبهشت ماه 1396