طراحی سایت
تولیدات علمی

 

 مقالات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی در پایگاههای استنادی

ردیف
نام ونام خانودگی
pubmed
scopus
ISC
H -index
1
دكتریوسف ویسانی
4
6
2
آقای میلاد رشید بیگی
0
3
0
 
 مقالات کارمندان دانشگاه علوم پزشکی در پایگاههای استنادی
ردیف
نام ونام خانودگی
pubmed
scopus
ISC
H -index
1
آقای عباس ملکی
13
---
3
علی خانی
----
5
2
دکتر مرتضی شمسی
4
1

 

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی ایلام 
زمان آخرین بروزرسانی:
سه شنبه, 8 اسفند 1396

                                                  

جستجو