X

بورسیه ها کارمندان دانشجویان

 

 

 مقالات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی در پایگاههای استنادی

ردیف
نام ونام خانودگی
pubmed
scopus
ISI
H -index
1 حامد توان 14 33 13 8
           
 
 مقالات کارمندان دانشگاه علوم پزشکی در پایگاههای استنادی
ردیف
نام ونام خانودگی
pubmed
scopus
ISC
H -index
           
1 منصور امرایی
16
----
4
2
دکتر مرتضی شمسی
4
2
3 عباس نصرالهی  1 3 16  1

 

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی ایلام 
زمان آخرین بروزرسانی:
1399/05/13