X

بورسیه ها کارمندان دانشجویان

 

 

 مقالات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی در پایگاههای استنادی

ردیف
نام ونام خانودگی
pubmed
scopus
ISI
H -index
1 حامد توان 10 25 13 4
2
آقای میلاد رشید بیگی
0
3
0
 
 مقالات کارمندان دانشگاه علوم پزشکی در پایگاههای استنادی
ردیف
نام ونام خانودگی
pubmed
scopus
ISC
H -index
           
1 منصور امرایی
14
----
4
2
دکتر مرتضی شمسی
4
2
3 عباس نصرالهی  1 2 16  1

 

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی ایلام 
زمان آخرین بروزرسانی:
دوشنبه, 25  آذر1398