تولیدات علمی

 

 

 مقالات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی در پایگاههای استنادی

ردیف
نام ونام خانودگی
pubmed
scopus
ISI
H -index
1 حامد توان 9 24 13 4
2
آقای میلاد رشید بیگی
0
3
0
 
 مقالات کارمندان دانشگاه علوم پزشکی در پایگاههای استنادی
ردیف
نام ونام خانودگی
pubmed
scopus
ISC
H -index
           
1 منصور امرایی
----
4
2
دکتر مرتضی شمسی
4
2
3 عباس نصرالهی  1 1 16  1

 

واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی ایلام 
زمان آخرین بروزرسانی:
شنبه, 21  اردیبهشت 1398

                                                  

جستجو