X

اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 09 دی 1398

  کارگاه شاخص های پژوهشی و افزایش visibility در شبکه های اجتماعی در تاریخ 16/07/1397 درسایت معاونت آموزشی برگزار شد

امتیاز: Article Rating

کارگاه شاخص های پژوهشی و افزایش visibility در شبکه های اجتماعی در تاریخ  16/07/1397  درسایت معاونت آموزشی  با حضور اعضای هیات علمی علوم پایه و بالینی برگزار شد. 

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز