X

اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 01 شهریور 1399

  شبکه نويسندگان همکار به سامانه علم‌سنجی اعضای هيات علمی افزوده شد

امتیاز: Article Rating

شبکه نويسندگان همکار به سامانه علم‌سنجی اعضای هيات علمی افزوده شد.  با توسعه اخير سامانه علم‌سنجی اعضای هيات علمی وزارت بهداشت، امکان مشاهده شبکه نويسندگان همکار هر فرد فراهم شده است. بدين ترتيب می‌توان بررسی کرد، هرکدام از همکاران چند مقاله مشترک با ساير اعضا دارند و شبکه همکاری نويسندگی مشترک مقالات بين ايشان چگونه است.  در اين امکان که در انتهای صفحه هر فرد در سامانه علم‌سنجی قرارگرفته است می‌توان با کليک برروی عکس يا نام هر فرد، شبکه را در سمت وی گسترش داد و يا جابجا کرد.  در اين شبکه همکاری، امکان مشاهده شبکه تا 50 نويسنده همکار، به صورت درون دانشگاهی، ‌ملی و يا کلی وجود دارد. 

  •  
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز